آتشفشان:   آتشفشان یک ساختمان زمین شناسی است که به وسیله آن مواد آتشفشانی (به صورت مذاب ، گاز ، قطعات جامد یاهر 3)از درون زمین به سطح آن راه می یابند. انباشتگی این مواد در محل خروج، برجستگی هایی به نام کوه آتشفشان ایجاد مي نمايد آتشفشان یکی از پدیده های طبیعی و دائمی زمین شناسی است که در طول تاریخ زمین شناسی نسبتا بدون تغییر باقی مانده و در ایجاد، تحول و تکامل پوسته و گوشته زمین نقش اساسی داشته و دارد.

فوايد آتشفشان

1-آزاد شدن ا نرژي دروني زمين

2-تشكيل خاك مرغوب حاصلخيز نمودن زمينهايي كشاورزي

3- تشكيل برخي كانسارها و معادن آهن و مس

4- تشكيل چشمه هاي آب گرم كه براي امراض پوستي بسيار مفيد است

5- استفاده از مواد شيميايي حاصل از آتشفشان مانند گوگرد

6- استفاده از انرژي حرارتي آن

7- ايجاد سد طبيعي و پل

8- استفاده از سنگ هاي آتشفشاني در ساختمان سازي

9-ایجادجاذبه های طبیعی وگردشگری

10-تشکیل محوطه سنگی دیدنی وجاذب

11-تشکیل دریاچه و ايجاد اكوسيستم هاي جديد

12-تشكيل مصالح ساختماني مانند پوكه ي معدني،سنگ هاي آتشفشاني(توف سبز)

13-انرژي زمين گرمايي

14-مطالعه ي ساختمان دروني زمين

ضرر هاي آتشفشان

آتشفشان ها باعث ايجاد اثرات و زيان هايي در زندگي ما مي گردند. اين اثرات به دو صورت اوليه و ثانويه ديده مي شوند. اثرات اوليه به صورت جريان گدازه،ريزش خاكستر،انفجار كوه،عبور ابر سوزان،جريان هاي عظيم گل و امواج حاصل از آتشفشان هاي زير دريايي و ....ديده مي شوند. اثرات ثانويه به صورت تغييرات آب وهوايي ،ريزش باران هاي اسيدي ،ايجاد زمين لرزه و............ديده مي شوند. موارد ديگر از ضرر هاي آتشفشان:انتشار گازهاي سمي2-جاري شدن مواد مذاب و تخريب زمين3-ايجاد سونامي  


+ نوشته شده توسط رمضانی در دوشنبه بیستم آذر ۱۳۹۱ و ساعت 11:5 |